Понедельник,
6 февраля 2023
Именины: Dace, Dārta, Dora, Ксения, Герасим, Тимофей, Оксана Поздравить в эфире радио «Ef-Ei»
LV RU
Коммерческая информация

Самоуправление Резекненского края приглашает на работу

16.01.2023 Самоуправление Резекненского края ищет ряд специалистов. Поскольку CV и мотивационные письма нужно подавать на латышском языке и для каждой из вакансий знание государственного языка обязательно, более подробная информация - на латышском языке.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Juridiskā un lietvedības nodaļa aicina darbā personāla speciālistu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto personāla speciālista amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

    augstākā izglītība, vēlams personāla vadības jomā vai tiesību zinātnēs;
    par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā personāla vadības jomā vairāk par 1 gadu;
    par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 6 mēnešiem;
    par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā ar datu bāzēm un informācijas sistēmām vairāk par 1 gadu;
    zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par darba tiesību normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties;
    zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
    valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
    prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
    prasme strādāt ar datoru, elektroniskajām personāla un dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
    par priekšrocību tiks uzskatīta iegūtā papildizglītība informācijas tehnoloģiju praktiskās pielietošanas jomā – darbs ar datu bāzēm, informācijas sistēmām;
    spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
    labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
    augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
    spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
    nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR 1049,75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1105.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciālista amatu” līdz 2023. gada 16. janvāra plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu [email protected] vai līdz 2023. gada 16. janvāra plkst.12.00 jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607200; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.


Rēzeknes novada pašvaldības Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā uz Sociālā darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku).

Amata pamatpienākumi:

    Noteikt klientu sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.
    Izveidot un apkopot klientu lietas.
    Plānot klientu individuālo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
    Regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus.
    Sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, atbilstoši klientu funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.
    Sniegt klientiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju.
    Izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības.
    Sniegt priekšlikumus saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

Amata prasības:

    Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
    Pieredze darbā ar klientiem, sociālo gadījumu vadīšanā.
    Prasme novērtēt sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti.
    Prasme apkopot, analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju.
    Zināšanas klientu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, pedagoģijā un sociālajā darbā.
    Prasme vadīt un veicināt komandas darbību.
    Spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.
    Vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Normālais darba laiks

Alga bruto 935 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

Aktuāla līdz 29.01.2023

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 29. janvārim iesūtīt uz e-pastu, [email protected], ar norādi “Konkursam uz Sociālā darbinieka amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.


Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienests aicina darbā nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālistu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālista amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

    augstākā izglītība;
    par priekšrocību tiks uzskatīta 2. līmeņa augstākā izglītība vai izglītība tiesību zinātnēs;
    par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz 3 mēnešu darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā saistībā ar nekustamo īpašumu formēšanu, pārvaldību vai īpašumtiesību nostiprināšanu;
    par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 1 gadu pēdējo 5 gadu laikā;
    par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze darbā ar Valsts informācijas sistēmām pēdējo 5 gadu laikā;
    jāpārzina nekustamā īpašuma formēšanas un īpašumtiesību nostiprināšanas procesi un gaita, tos reglamentējošie normatīvie akti;
    jāspēj orientēties Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas datos;
    jāspēj orientēties zemesgrāmatu nodalījumos ietvertajā informācijā;
    jāpārzina dokumentu izstrādes principi, to noformēšana un uzglabāšana;
    valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
    spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
    labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
    spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
    augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
    nevainojama reputācija;
    prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
    labas datora lietošanas prasmes, prasme strādāt ar ofisa programmām (MS Word, MS Excel), spēja ātri apgūt darbu ar pienākumu veikšanai nepieciešamajām speciālajām programmām un sistēmām.

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika ir EUR 1084,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim), kas tiek korelēts atbilstoši darbinieka novērtējumam. Pārbaudes laikā atalgojums tiek noteikts EUR 1029,80 apmērā.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālista amatu” līdz 2023.gada 27.janvāra plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu [email protected] vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607188; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.


Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas automobiļa vadītāja amatu.


Prasības amata pretendentam:
    Vidējā tehnikā izglītība autotransporta jomā, vai vidējā izglītība ar autovadītāja pieredzi vismaz trīs gadi;
    Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze pašvaldības institūcijā var tikt uzskatīta par priekšrocību;
    Valsts valodas zināšanas vidējā līmenī (B2), kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
    Prasme rīkoties ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, navigācijas iekārtām un tml.
    Prasme pielietot tehniskās zināšanas autotransporta jomā, autotransporta uzbūves un svarīgāko agregātu (mezglu) darbības principu pārzināšana. Auto paneļa indikatīvo rādītāju atpazīšana un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus par autotransporta tālāku ekspluatāciju sakarā ar kontrolpaneļa rādījumiem.
    Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi savas kompetences ietvaros pieņemt lēmumus;
    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 4,43 EUR/h, kas atbilst mēnešalgai 707,75 EUR. Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika 4,66 EUR/h, kas atbilst mēnešalgai 745,60 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

    pieteikuma anketu;
    profesionālās darbības aprakstu (CV);
    motivācijas vēstuli;
    izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vakanci “Automobiļa vadītājs”” līdz 2023. gada 27. janvāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu [email protected] vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 27. janvārim plkst. 12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē,  Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

    nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu praktisko pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.


Поделись с друзьями:
« вернуться назад
Добавить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Фото:
Ссылка на видео (Youtube,Vimeo):

Читайте также
Число недели
В первый год работы депозитной системы в Латвии сдано более 250 млн единиц тары
Обсудить
Опрос
С какими проблемами вы обращаетесь к врачам чаще всего?
Показать результаты
Последние комментарии:
Резекненским пенсионерам не хватает общения на латышском
iniquitas partis adversae justum bellum ingerit. Подробнее...
Резекненским пенсионерам не хватает общения на латышском
Да это так,только к чему икто науськивает? Подробнее...
Грядет ли смена власти в городе?
В сон мне-желтые огни...
И хриплю... Во сне я
По времени,по времени
утро мудренее.Но и утром...
Все не так
Нет того веселья.
Или куришь...натощак.
Или пьешь с похмелья.

Да эх раз,ещё раз...
Ещё много,много,много,много раз
Да ещё раз...
Или пьешь с похмелья. Подробнее...
facebook ok draugiem
Top