Piektdiena,
29.maijs 2020
Vārda dienas: Maksis, Raivis, Raivo, Охрим, Касьян, Модест, Александр Apsveic savējos radio "Ef-Ei" ēterā
LV RU
Kultūra

ANO un UNESCO starptautiskās svinamās dienas

19.03.2018
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālā Asambleja ir noteikusi  vairākas starptautiskās dienas, kas izceļ dažādus sabiedrības attīstībai nozīmīgus tematus un jomas, iestājas par cilvēktiesību aizsardzību, mudina un novērtē pārmaiņas un ciena pasaules atmiņu, mantojumu un vēsturi. UNESCO īpaši atzīmē dienas, kas saistāmas ar izglītības, zinātnes, kultūras, informācijas sabiedrības attīstības jautājumiem, kā arī ar miera kultūras un dažādu brīvību un daudzveidīgu iespēju veicināšanu sabiedrībā.

Kopumā pasaulē ANO sistēmas ietvaros tiek atzīmētas apmēram 70 dienas.UNESCO LNK (Latvijas Nacionālā komisija) koordinē vairāku ar UNESCO saistāmu starptautisko svinamo dienu atzīmēšanu Latvijā ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību konkrētiem jautājumiem, vairot sabiedrības zināšanas par tiem un tās iesaisti to attīstībā, kā arī šo tematu ievērošanu un atcerēšanos. UNESCO LNK organizēto starptautisko svinamo dienu atzīmēšana ir novērtēta visā Latvijā, kļūstot par tradīciju gan dažādās institūcijās, gan sabiedrībā kopumā. Starptautisko dienu atzīmēšana motivē sabiedrību līdzdarboties kvalitatīvas kultūrvides veidošanā, ilgtspējīgas un iekļaujošas izglītības attīstībā, zinātnes un zināšanu mobilizēšanā, informācijas apmaiņā un pieejamības nodrošināšanā, kā arī citu UNESCO izvirzītu mērķu sekmēšanā.
UNESCO LNK īpaši atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu 21.februārī, Pasaules dzejas dienu 21.martā, Pasaules ūdens dienu 22.martā, Pasaules grāmatu un autortiesību dienu 23.aprīlī, Pasaules preses brīvības dienu 3.maijā, Pasaules informācijas sabiedrības un telekomunikāciju dienu 17.maijā, Pasaules dienu „Kultūras daudzveidības dialogam un attīstībai” 21.maijā, Starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu 22.maijā, Starptautisko jaunatnes dienu 12.augustā, Starptautisko rakstpratības dienu 8.septembrī,  Starptautisko miera dienu 21.septembrī, Pasaules skolotāju dienu 5.oktobrī, Pasaules informācijas attīstības dienu 24.oktobrī, Pasaules audiovizuālā mantojuma dienu 27.oktobrī, Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai 10.novembrī, Starptautisko tolerances dienu 16.novembrī, Pasaules filozofijas dienu novembra trešajā ceturtdienā.

Atzīmējot starptautiskās svinamās dienas, UNESCO LNK gan organizē dažādus pasākumus, gan arī sadarbojas ar citām institūcijām dažādu aktivitāšu rīkošanā:

13. februāris – Pasaules radio diena
 
Pēc UNESCO dalībvalstu iniciatīvas 13. februāris UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesijā, 2011. gada 3. novembrī, tika pasludināts par Pasaules radio dienu (World Radio Broadcasting day). 13. februāris kā Pasaules radio dienas datums izvēlēts tāpēc, ka 1946. gada 13. februārī tika dibināts Apvienoto Nāciju radio. UNESCO LNK kopš 2012. gada aicina visus Latvijas radio, īpaši jauniešu un skolu radio, veidot raidījumus un rīkot aktivitātes, kas izceltu radio lomu īpašos notikumos un ikdienā. Radio ir medijs, kas sasniedz visplašākās publikas visā pasaulē, un jauno tehnoloģiju laikmetā tas ir visplašāk pieejamais medijs un iespaidīgs komunikācijas instruments. Ar tā palīdzību iespējams sasniegt visattālākos nostūrus un mobilizēt cilvēkus katastrofu novēršanai vai iespējamo seku samazināšanai. Radio ir piemērotākā platforma arī vārda brīvības izpausmēm, savstarpējās cieņas un daudzkultūru izpratnes veicināšanai.
 
21. februāris - Starptautiskā dzimtās valodas diena


Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidības saglabāšanai pasaulē, kā arī sekmēt dzimtās valodas latojumu un vairot apziņu , ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Starptautisko dzimtās valodas dienu pasaulē atzīmē pēc 1999. gada UNESCO Ģenerālās konferences 30. sesijā pieņemtās Rezolūcijas par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Ar Starptautiskās dzimtās valodas dienas palīdzību UNESCO izceļ valodu nozīmi kultūru izpausmju daudzveidības saglabāšanā un iestājas par dzimtās valodas lietojuma veicināšanu. UNESCO aizstāv dzimtās valodas lietojumu kā pamatu dziļas un daudzpusīgas personības attīstībā, šajā dienā īstenojot dažādas akcijas un koordinējot dažādas aktivitātes –diskusijas sabiedrībā par dzimtās valodas jautājumiem, par valodas prasmes nozīmi, par izkoptas valodas nozīmi, par cieņu pret savu un citu valodām. UNESCO LNK Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 2005. gada.


21.martā plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības zālē (Atbrīvošanas alejā 95a) notiks pasākumi, veltīti Vispasaules dzejas dienai – tikšanās ar Jekaterinu Kalvāni, Jūliju Tropu un Aiju Mikeli; muzikāli priekšnesumi Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas audzēkņu izpildījumā.

22.marts -  Pasaules ūdens diena

Kopš 1993. gada 22. martā ik gadu tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, organizējot dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvijā Pasaules ūdens diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada. UNESCO LNK aicina ikvienu skolu, interešu apvienību un organizāciju visā Latvijā iesaistīties Pasaules ūdens dienai veltītajos pasākumus, kā arī pašiem kļūt par to organizatoriem, izmantojot dažādu ūdens tematiku mācību stundās, iesaistoties dažādās iniciatīvās, veicot pētījumus un rīkojot izstādes, rosinot bērnu, jauniešu, sabiedrības izpratni par dzeramā ūdens nozīmi un ūdens nozīmi vispār, kā arī apzinoties draudus, kas ietekmē ūdens resursu izsīkšanu visā pasaulē.

23.aprīlis -  Pasaules grāmatu un autortiesību diena

Tiek atzīmēta kopš 1995. gada, godinot autorus un viņu darbus, kā arī pievēršot sabiedrības uzmanību literatūras nozīmei cilvēku dzīvē un autoru ieguldījumam sabiedrības sociālajā un kultūras progresā. Katalonijā aizsāktā Grāmatu un autortiesību diena tiek atzīmēta 23.aprīlī, kas ir Viljama Šekspīra (1564. – 1616.) dzimšanas diena un Migela de Servantesa (1547. – 1616.) nāves diena. Starptautisku nozīmi šim datumam UNESCO piešķīra 1996. gadā, kā mērķi izvirzot sabiedrības, īpaši jauniešu, pievēršanu literatūrai, grāmatu lasīšanai un izglītošanu autortiesību jautājumos. UNESCO LNK katru gadu šajā dienā aicina sabiedrību izcelt grāmatu un caur to sniegto zināšanu nozīmi izglītības, kultūras un ekonomiskas labklājības sekmēšanā, kā arī – veicina sabiedrības interesi par grāmatām, dažādu tautu literatūru un dažādiem autoriem. UNESCO caur šo dienu turpina uzsvērt tieši grāmatu lomu līdzās modernajām tehnoloģijām nodrošināt jaunu informāciju un veicināt zināšanu sabiedrības attīstību, kas sakņojas spējā  atrast, analizēt un vērtēt jaunu informāciju, ko sniedz grāmatas, tādejādi paplašinot savu redzesloku un veicinot personīgo izaugsmi.

3.maijs - Pasaules preses brīvības diena

Kopš 1993. gada UNESCO ik gadu 3. maijā atzīmē Pasaules preses brīvības dienu, kuras galvenais nolūks ir sekmēt un aizstāvēt brīvu, plurālistisku un neatkarīgu preses darbu visā pasaulē. Pasaules preses brīvības diena ir atgādinājums sabiedrībai, cik nozīmīgi ir aizsargāt pamattiesības, vārda un preses brīvību. Līdzās dažādiem tematiskiem pasākumiem ik gadu Pasaules preses brīvības dienā UNESCO mudina arī ar klusuma brīdi godināt tos žurnālistus visā pasaulē, kuri ir atdevuši dzīvību par mūsu tiesībām būt informētiem, pildot savus profesionālos pienākumus. Lai gan Latvija Pasaules preses brīvības kartē netiek ierindota to, vairāk nekā 40, valstu lokā, kur preses brīvība uzskatāma par apdraudētu, tomēr UNESCO LNK uzskata, ka šajā nozarē mūsu valdībai, saistītajām organizācijām, sabiedrībai kopumā un galvenokārt pašiem plašsaziņas līdzekļiem ir daudz darāmā, pilnveidojot preses un vārda brīvību principu ievērošanu. 

17.maijs - Pasaules informācijas sabiedrības un telekomunikācijas diena

Pasaules informācijas sabiedrības un telekomunikācijas diena tiek atzīmēta kopš 1969. gada. UNESCO Komunikācijas un informācijas sektora galvenie atbildības jautājumi ir informācijas pieejamības veicināšana, pārdomātas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas sekmēšana, informācijas un kultūras daudzveidības izpausmju saglabāšana un nodrošināšana pasaules informācijas tīklos, kā arī informācijas un mediju ētikas jautājumu sekmēšana. Arī Latvija jau kopš deviņdesmito gadu sākuma aktīvi līdzdarbojas UNESCO Komunikācijas un informācijas programmu īstenošanā, īpašu uzmanību pievēršot bibliotēku un arhīvu attīstības, informāciju un komunikācijas tehnoloģiju prasmīgas izmantošanas, dokumentārā mantojuma saglabāšanas un zināšanu sabiedrības veidošanas jautājumiem. 

21.maijs -  Pasaules diena „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”

Šīs dienas mērķis ir izcelt kultūras daudzveidības nozīmi sabiedrības attīstības un labklājības sekmēšanā, īpaši mūsdienu laikmeta globalizācijas apstākļos – ne tikai atsevišķu kultūras izpausmju veidā, bet to bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā. Kultūras daudzveidības novērtēšana, atzīšana un izpratnes veicināšana ir konceptuāls ietvars UNESCO darbībai kultūras jomā, sekmējot savējā līdzās ar atšķirīgo iepazīšanu un izzināšanu kā pamatu miera kultūras un vienotības sekmēšanai pasaulē. UNESCO Pasaules dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” starptautiski atzīmē kopš 2006.gada UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu ietvaros. Starptautiski kultūras daudzveidības nozīme skaidri apzināta un definēta ilgtspējīgas attīstības kontekstā, uzsverot ne tikai tās nozīmi sabiedrības emocionālās un garīgās attīstības un daudzpusīgas labklājības nodrošināšanā, bet jo īpaši tās lomu ekonomiskās attīstības veicināšanā.

22.maijs - Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena.

Ik gadu 22.maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena. Tā saistīta ar 1992. gadā pieņemto Riodežaneiro konvenciju Par bioloģisko daudzveidību, ar kuru  dalībvalstis apņemas aizsargāt un ilgtspējīgi izmantot bioloģisko daudzveidību un dalīties ar pieredzi un tehnoloģijām tās aizsardzībā un izmantošanā. Ar starptautiskas vienošanās palīdzību, izceļot valstu atbildības jo īpaši atzīmējot Starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu, iespējams efektīvāk ietekmēt procesus pasaulē un rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Latvija Riodežaneiro konvenciju ratificēja 1995. gadā. Atbilstoši konvencijas prasībām Latvijā izstrādāta nacionālā bioloģiskās daudzveidības aizsardzības stratēģija.

12.augusts - Starptautiskā jaunatnes diena

Pasaulē tiek atzīmēta kopš 1999. gada ar mērķi izkopt jauniešu radošo darbību, radot jaunatnes dažādības attīstībai un kultūras sekmēšanai labvēlīgu vidi, kā arī veicinot jauniešu, jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju projektu realizēšanu kultūras jomā. UNESCO LNK atbalsta jauniešu radošo darbību, īstenojot dažādus jauniešu projektus, apmācības un aizstāvot jauniešu klātbūtni un iesaisti kultūras izpausmju daudzveidības veicināšanā un kultūras industriju attīstībā, kvalitatības izglītības veicināšanā un spējīgas zināšanu sabiedrības attīstībā Latvijā.

8.septembris -  Starptautiskā rakstpratības diena

ANO sistēmā viens no būtiskākajiem vispasaules attīstības uzdevumiem ir veicināt rakstpratību sabiedrībā, t.i. prasmes lasīt, rakstīt un rēķināt, mūžizglītības kontekstā un sabiedrības labklājības celšanā. Lai izceltu šī mērķa dažādos aspektus, kā arī regulāri izvērtētu tā progresu kopš 1966. gada ik gadu 8.septembrī tiek atzīmēta Starptautiskā rakstpratības diena. UNESCO LNK aicina skolēnus organizēt visdažādākos pasākumus un aktivitātes, kas aktualizētu ar rakstpratību saistītus jautājumus, kas līdzās pamatprasmēm ietver sevī jautājumus par šo prasmju kvalitatību un pārdomātu izmantošanu, par iespējām šīs prasmes izmantot mūža garumā, par spēju prasmes  izmantot starpkultūru dialoga izveidē, kā arī paust savas vēlmes un viedokli plašākai sabiedrībai. UNESCO LNK atzīmējot šo dienu, ir rīkojusi dažādas akcijas. Kopš 2010.gada UNESCO LNK šīs dienas ietvaros uzmanību vērš arī uz informācijas pieejamības un lietotprasmes jautājumiem, t.sk. rīkojot akciju „Pasaule t@vā bibliotēkā”.

21.septembris - Starptautiskā miera diena

21. septembris kopš 2001. gada pēc ANO iniciatīvas tiek atzīmēta kā Starptautiskā miera diena. UNESCO kopā ar citām ANO struktūrām un starptautiskajām organizācijām aicina pasaules sabiedrību pievērst uzmanību miera stiprināšanai pasaulē. Starptautiskā miera diena ir iespēja sabiedrībai, organizācijām un valstīm visā pasaulē iesaistīties aktivitātēs, kas veicina miera kultūras attīstību, aicinot respektēt ikvienu cilvēku bez aizspriedumiem un aktīvi iestāties pret jebkāda veida vardarbību. UNESCO LNK iestājas par miera kultūras veicināšanu Latvijā, sekmējot dažādu sabiedrības grupu savstarpēju dialogu, starpnozaru sadarbību un īstenojot dažādas aktivitātes UNESCO izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju un informāciju programmu ietvaros. Latvijā Starptautiskās miera dienas ietvaros UNESCO LNK regulāri aicina UNESCO Asociēto skolu projekta skolas, citas UNESCO LNK dalīb-organizācijas un partnerus iesaistīties un arī pašiem organizēt Starptautiskajai miera dienai un miera kultūrai veltītus pasākumus un aktivitātes.

5.oktobris - Pasaules skolotāju diena

Kopš 1994. gada UNESCO aicina visā pasaulē kopīgi atzīmēt Pasaules skolotāju dienu, lai sveiktu skolotājus un izceltu viņu nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Dienas mērķis ir pateikties skolotājiem un visiem apmācītājiem par ieguldīto darbu katra individuālajā un visas sabiedrības attīstībā. UNESCO LNK šīs dienas ietvaros uzsver skolotāju svarīgo lomu zināšanu nodrošināšanā, attieksmju veidošanā un vērtību uzstādīšanā, kas ir būtiskākie aspekti pasaules izpratnes veidošanā un spējā vadīt pārdomātas pārmaiņas.

27.oktobris - Pasaules audiovizuālā mantojuma diena

Novērtējot audiovizuālā mantojuma nozīmi pasaules atmiņas saglabāšanā, UNESCO Ģenerālā konference 2005. gadā nolēma 27. oktobri ik gadu veltīt audiovizuālā mantojuma saglabāšanas jautājumu aktualizēšanai visā pasaulē, pasludinot to par Pasaules audiovizuālā mantojuma dienu. Audiovizuālais materiāls ir informācijas nesējs, kas pārvarējis valodas un kultūras robežas, spēj sasniegt skatītāju vai klausītāja nekavējoties, turklāt ir pieejams ikvienam, arī cilvēkiem bez lasīt un rakstīt prasmēm. Tomēr audiovizuālie ieraksti ir viegli zaudējami materiāli, zaudējot arī daļu no pasaules atmiņas, tādēļ to saglabāšana prasa vislielāko rūpību gan no speciālistu puses, gan sabiedrības kopumā. UNESCO LNK ieguldījumu šī dokumentārā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā nodrošina UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros. UNESCO LNK sadarbībā ar atmiņas institūcijām ir izveidojusi arī programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru ar mērķi veicināt mūsu valsts nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību. Tajā šobrīd iekļautas četras dokumentāras liecības: Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija; Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste; Latvijas Centrālās Padomes Memorands; Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss.

10.novembris - Pasaules zinātnes diena mieram un attīstībai

Kopš 2001. gada UNESCO 10. novembrī atzīmē Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai ar mērķi atgādināt UNESCO dalībvalstīm par to atbildību pārdomātas zinātnes attīstības veicināšanā un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanā zinātnes attīstībai. Līdzās šiem mērķiem UNESCO arī izceļ nepieciešamību novērtēt un sekmēt zinātnieku savstarpējo sadarbību, zinātnieku starpdisciplināro sadarbību un zinātnes rezultātu pārnesi politikas veidošanā un ekonomikā. UNESCO LNK šīs dienas ietvaros ir iesaistījies tieši zinātnes komunikācijas jautājumu sekmēšanā, veicinot jauniešu interesi par zinātni, parādot to kā intriģējošu un interesantu mūsu dzīves sastāvdaļu, kā arī izceļot dažādos ētiskas dabas izaicinājumus līdz ar zinātnes attīstību.

16.novembris - Starptautiskā tolerances diena

Kopš 1995. gada 16. novembris pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā tolerances diena, lai rosinātu sabiedrības apziņu par to, ka iecietība ir cieņa pret kultūru bagātību, indivīda pašizteiksmes un izpausmes veidiem, kā arī to pieņemšanu un pareizu izpratni.  UNESCO LNK uzsver izglītības pieejamības un kvalitātes uzlabošanas nepieciešamību, jo tieši tā ir tolerances un iekļaujošas zināšanu sabiedrības attīstības pamats.

Pasaules filozofijas diena

Pēc UNESCO iniciatīvas kopš 2002. gada tās dalībvalstis katra novembra trešajā ceturtdienā atzīmē Pasaules filozofijas dienu, kad UNESCO un tās partnerorganizāciju rīkotie pasākumi visā pasaulē izceļ filozofijas nozīmi ikviena cilvēka ikdienā un sabiedrības procesos, veicinot šīs nozares pieejamību un izpratni par to. Tās mērķi ir iedrošināt visas pasaules cilvēkus dalīties ar savu filozofisko mantojumu un būt atvērtiem jaunām idejām, kā arī iedvesmot sabiedrību uzsākt debates starp intelektuāļiem un pilsonisko sabiedrību par laikmeta izaicinājumiem. Latvijā Pasaules filozofijas dienas svinības notiek kopš 2003. gada ar aktīvu Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes atbalstu. Pasaules filozofijas dienas ietvaros Latvijā tiek rīkoti eseju konkursi skolēniem, diskusijas starp studentiem un pasniedzējiem, kā arī dažādi semināri par sabiedrībā aktuālām tēmām.
Avots: Unesco.lv

Dalies ar ziņu:
Atgriezties atpakaļ
Pievienot komentāru
Jūsu vārds:
Komentārs:
Foto:
Links uz video (Youtube,Vimeo):

Lasiet vēl
Nedēļas skaitlis
Koncertzāles “GORS” skatuves remontam tiks tērēti 34 192 eiro.
Apspriest 1
Aptauja
Vai Jūs saņemat valsts pabalstus, saistībā ar COVID 19?
Skatīt rezultātus
Jaunākie komentāri:
TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji Latgalē
Tiešām, regulāri uzvar miljonu vērtus projektus, bet nav pat divdesmitniekā. Šmaukšanās ar nodokļiem? Sīkāk...
TOP 20 lielākie nodokļu maksātāji Latgalē
es, ka savas pilsētas patriots, vienmēr pozitīvi skatījos uz vietējo uzņēmēju iesaisti pilsētas dzīvē, sak, vietējiem darbs , pilsētai nodokļi.... kur tad Latgalija, kā nekā mēram jārāda piemērs.slimnīcas no slimiem pensionāriem salasa vairāk ka celtniecības firmas. Sīkāk...
Braucot sabiedriskajā transportā, jālieto mutes un deguna aizsegs
Ribakovs tikai slimnīcai prožektoru gaismā maskas "atveda". Sīkāk...
facebook ok draugiem
Top